Новини

Фабрика 4.0

Присъствието на тренда Фабрика 4.0®  в индустриалния бизнес вече е факт. Проектантите на производствени предприятия се изправят пред въпроса, по какъв начин дигитализацията в производствения процес ще повлияе на тяхната услуга.

Компаниите, които предпазливо съхраняват своите традиционни силни страни и същевременно прилагат новите технологии с добавена стойност, ще имат най-голям шанс да запазят позициите си на пионери и в бъдещата дигитална епоха. Цялата публикация „Фабрика 4.0“