vw123
vw1vw2vw3

W-Axis/VW123 серия

Предимство:
Голямо разстояние между колоните:
Извънгабаритните размери на колоната, в комбинация със заемана площ от 1200х1135мм, гарантират възможно най-стабилната конструкция.
Структура за разделяне на маслото от охлаждащата течност:
Чрез структурата за разделяне на маслото от охлаждащата течност, се удължава срокът им на използване. Така се намаляват производствените разходи и се защитава околната среда, което не е срещано при някои други конкурентни на марка Hartford модели.
SRG65 високоустойчиви ролкови направляващи:
Y оста е снабдена с последните ролкови направляващи SRG65 с фиксатор. Те повишават устойчивостта и стабилността при движение и елиминира триенето между ролките, което увеличава тяхната чувствителност и продължителност на живот.
W ос с 4 затягащи устройства:
4 затягащи устройства са осигурени и от двете страни на W-оста, за да се избегне приплъзване по оста надолу във всяко положение и по дължината на целия ход, премахвайки евентуално влияние върху точността на обработка.
Двойни хидравлични акумулатори
Заедно с W-оста работят два хидравлични акумулатори за противотежест и за балансиране и намаляване на непаралелните въртящи моменти. Те осигуряват най-висока точност на движение.

Категория:

Описание на продукта:

VW-4340
VW-5340
VW-6340
Каталог