5a_
tgv1tgv2tgv3

TGV серия

TGV-65 с портална конструкция:
– Четири линейни направляващи по Y-оста, дават стабилност и надеждност при движение.
– Машините могат да се натоварят в HQ контейнер с цел спестяване на разходите за транспорт и асемблиране.
– Конструкцията на машината е ергономична, което позволява на операторите да зареждат и снемат детайли с лекота.
– Тъй като няма препятствие между детайла и зоната за обработки, стружките лесно се извеждат от стружко-транспортьора. Конструкцията на машината предпазва от температурна деформация причинена от топлината в стружките.

TGV-128/1612 конструкция на високоскоростен мост:

– Специалната конструкция с голямо разстояние между линейните направляващи на оста Y, увеличава здравината на структурата и устойчивостта й при тежки обработки.
– Чрез конструкцията за термостабилност и изолация на отделената топлина, 97% от нея може да бъде изолирана.
– Чрез използването на структурен анализ на крайните елементи е постигната олекотена конструкция.

i-Tech шпиндел (опция):
– Изключително умните функции на високоскоростния 24,000 rpm шпиндел, произведен и конструиран от Hartford, дават възможност за интегриране на различни функции кат: i-диагностициране, i-компенсация, i-баланс и i-защита, които осигуряват предпазване на шпиндела и засилват точността като редуцират времето на престой.

Статична здравина и структурен анализ:
– За оптимално производство, статичната здравина и структурата на машината са анализирани чрез ANSYS, за да потвърдят качеството и безопасността на структурата.

Линейни направляващи на 3те оси:
– Линейният контакт между танкетката, ролката и направляващата предизвиква малка еластична деформация, дори в режим на високо натоварване. Това дава възможност за постигане на висока точност и издръжливост дори при тежки обработки и удължава живота на направляващите.

Контрол на предизвиканите от температурни изменения отклонения на 3-те оси:
– Компонентите на системата за подаване по 3-те оси, като моторът, СВД, гайките и лагерите, се поддържат напълно охладени за да се гарантира точното позициониране на машината (функциите са в зависимост от модела).

Категория:

Описание на продукта:

TGV-65
TGV-128
TGV-1632
Каталог