HEP123
HEP series 2HEP series 1pra1

HEP серия

Предимства:
Структура за разделяне на маслото от охлаждащата течност:
Завършената структура на Hartford за разделяне на маслото от охлаждащата течност удължава срока за използването на течностите и съкращава производствените разходи.
Покрива изискванията за опазване на околната среда.
Структурата е комбинирана с патентован резервоар за разделяне на маслото от охлаждащата течност за най-добър ефект при разделянето.
Стабилна, застъпваща колона и базова конструкция:
Високата, с форма на кутия греда, заедно със скъсената дължина на колоната, увеличават цялостната стабилност на структурата.
Точността при обработка се управлява лесно.
Шпиндел:
Термално-симетрична конструкция с формата на кутия.
Хидравлично балансирана Z ос:
Автоматичното подаването по Z-оста подобрява лекотата и точността при обработките.

Категория:

Описание на продукта:

HEP-2150
HEP-3150
Каталог