LG1000
Mold-4_1LG_1lg3_1

F1/LG серия

Това е бърз и прецизен вертикален център с много предимства и висока ефективност:

  • Голяма прецизност и точност: повторяемост на позиционирането от 0,002мм.
  • Възможност за работа с големи скорости: Бързите ходове са 32/32/32 м/мин по осите X, Y и Z. Това позволява редуциране на паразитното време без рязане и увеличена производителност.
  • По-добра стабилност. Конструкция от стабилно едно корпусно тяло – масивен чугун и широка базова колона, които са силно оребрени. Това предотвратява усукванията и изкривяванията дори при най-тежки обработки и допринася за гасене на вибрациите.
  • Тежки и стабилни линейни направляващи по 3-те оси от висок клас, които осигуряват стабилност при тежки обработки
  • Система за разделяне на маслото от охлаждащата течност. Опазва околната среда (опция).
  • Ефикасното разделяне на маслото от охлаждащата течност предотвратява влошаването на качеството на охлаждащата течност по време на рязане.
Категория:

Описание на продукта:

LG-500
LG-800
LG-1000
LG-1370