smw7

Цангови патронници

Категория:

Описание на продукта:

smw7
KSZ-MB

KSZMB цанговите патронници на SMW Autoblok използват цанги DIN 6343 и са произведени за ефективна обработка на прътов материал при автоматизирани стругове, снабдени с прътоподаващо устройство. Чрез просто сменяне на цанги може да се закрепва кръгъл, квадратен и шестоъгълен прътов материал.

Каталог

smw8
GF 80

GF 80 на SMW Autoblok e подходящ за захващане и позициониране на прътов материал и позициониране на компоненти тип вал в автоматичен режим на производство.

Каталог

smw9
KSZ-DZN

Този тип патронници са предназначени за безопасно затягане на прътов материал, а системата за фиксиране на материала осигурява най-висока осна и радиална стабилност. Има налични цанги в кръгли, квадратни и шестоъгълни заготовки, както и заготовки, които могат да се обработят на патронника.

Каталог

smw10
KSZ-AZL

KSZ-AZL цанговите патронници са предназначени за безопасно затягане на прътов материал или валове, като включват също така и пневматичен сензор. Има налични цанги в кръгли, квадратни и шестоъгълни заготовки, както и заготовки, които могат да се обработят на патронника.

Каталог

smw11
KSZ-AZN

KSZ-AZN цанговите патронници са предназначени за безопасно затягане на прътов материал или валове. Патронниците разполагат с функция за обратно издърпване, което дава възможност за висока точност при позиционирането на материала.

Каталог

smw12
KSZ-NZN

KSZ-NZN цанговите патронници придържат цангата във фиксирано аксиално положение, за да няма наличие на движение по осите или аксиални сили при процеса на затягане. Има налични цанги в кръгли, квадратни и шестоъгълни заготовки, както и заготовки, които могат да се обработят на патронника.

Каталог