smw25

Патронници с бързосменни челюсти

Категория:

Описание на продукта:

smw25
TSF-RM

Издърпващите патронници TSF-RM разполагат с бързосменяеми челюсти чрез вложки за бърза настройка. Те са със самоцентриращи се твърди челюсти (за прецизно затягане на предварително обработени диаметри) и са предназначени за затягане на детайли, изискващи най-високо качество и съответствие. TSF-RM патронниците са запечатани proofline ®, което дава възможност продължителна обработка и за повишаване на производителността. Тяхната постоянна сила на стягане гарантира качеството на произведените детайли.
Каталог

smw26
TSR-RM

Издърпващите патронници TSR-RM разполагат с бързосменяеми челюсти чрез вложки за бърза настройка. Те са със самоцентриращи се твърди челюсти (за прецизно затягане на предварително обработени диаметри) и са предназначени за затягане на детайли, изискващи най-високо качество и съответствие. TSR-RM патронниците са запечатани proofline ®, което дава възможност продължителна обработка и за повишаване на производителността. Тяхната постоянна сила на стягане гарантира качеството на произведените детайли.
Каталог

smw27
TX-RV

Издърпващите патронници TX-RV са самоцетриращи се и са подходящи за стягането на детайли, изискващи най-високо качество и съответствие. Тяхната постоянна сила на стягане гарантира качеството на произведените детайли.
Каталог