fl

Мултифункционални фрезови машини

Мултифункционалните фрезови машини FL, FP, FS, FR, FX и FXR на SORALUCE предлагат изключителна гъвкавост, която дава възможност за увеличаване на производителността.
Фрезовите-пробивни центри могат да се използва с широк спектър от допълнителни функции и аксесоари, като например различни глави за фрезоване/пробиване, автоматична система за смяна на инструментите, основа, вградена в пода, ъглови плочи, помощни маси, въртящи се маси, както и движещи се въртящи маси, модулна система със сменяеми пиноли и др.
Тези опции правят машините най-гъвкавите машинни центри на пазара.

Сфери на приложение:

FL, FP – Машините са приложими в сферите на сухопътния транспорт, направата на прецизни инструменти, капиталовите стоки и в направата на среден размер детайли.
FS, FR, FX, FXR – Машините са приложими в сферите на енергийния сектор (вятърна енергия, газ, ядрена енергия), корабостроенето, железопътния сектор и капиталови стоки.

Категория:

Описание на продукта:

FL (Y ≤ 2200 mm)
FP (Y ≤ 3200 mm)
FS (Y ≤ 3600 mm)
FR (Y ≤ 4500 mm)
FX (Y ≤ 5300 mm)
FXR (Y ≤ 8000 mm)