SMW_EM-B

Мандрели

Категория:

Описание на продукта:

smw13
EM-A

Благодарение на фиксирания дорник, разширените мандрели EM-A са характерни с висока точност и предаване на въртящ момент и са идеални за струговане, фрезоване, шлифоване и за нарязване на зъбни колела. Те се активират чрез издърпване назад на затягащия конус.
Каталог

smw14
EM-S

EM-S са частично усилени мандрели, подходящи за масово производство и за трудни за струговане/шлайфане детайли. Разполагат с износоустойчиви, закалени и вулканизирани затягащи втулки. Аксиалното издърпване назад се постига чрез издърпване на конуса.

Каталог

smw15
Адаптори / фланци

EM-A и EM-B имат опция за цилиндрично монтиране.
Адапторни фланци за EM-A и EM-B. ISO-A за удължени мандрели.

Каталог


smw16
EM-B

EM-B могат да захващат много къси детайли отпред на втулката и са идеални за струговане, фрезоване, шлайфане и нарязване на зъбни колела. По време на обработки няма наличие на движение по осите на затягащата втулка.
Каталог