rx

Люнети

Категория:

Описание на продукта:

smw17SLU-X

SLU-X разполагат с голям затягащ отвор и са подходящи както за фиксирани, така и за подвижни детайли. Също така разполагат с напълно запечатано тяло, предпазен клапан, контрол на захващането (без наличието на прекъсвач), отвор за сгъстен въздух, централно смазване, защита от стружки и голям диапазон на захващане.
Каталог

smw18SLU-B

SLU-B са компактни по размер, с монтиран на тях цилиндър, и са подходящи както за фиксирани, така и за подвижни детайли. Както при всички стандартни люнети на SMW Autoblok и SLU-B разполагат с предпазен клапан, контрол на захващането посредством датчик, отвор за сгъстен въздух, централно смазване и защита от стружки.
Каталог

smw19
SLUA-B

SLUA-B разполагат с допълнително подвижно горно рамо за вертикално зареждане и са подходящи както за фиксирани, така и за подвижни детайли.
Каталог

smw20
SLUA

SLUA разполагат с допълнително подвижно горно рамо за вертикално зареждане и са подходящи както за фиксирани, така и за подвижни детайли.
Каталог


smw21
SR

SR разполагат с напълно запечатано тяло и вградени канали за охлаждаща течност/въздух. Подходящи са както за фиксирани, така и за подвижни детайли. Охлаждащата течност и системата за защита от стружките държат затягащите зони чисти от стружки.

Каталог


smw22
SRA

SRA разполагат с допълнително подвижно горно рамо за вертикално зареждане и са подходящи както за фиксирани, така и за подвижни детайли. Разполагат и с напълно запечатано тяло и вградени канали за охлаждаща течност/въздух.

Каталог

smw23
K

K люнетите разполагат с голям затягащ отвор, както и с напълно запечатано тяло и вградени канали за охлаждаща течност/въздух. Подходящи са както за фиксирани, така и за подвижни детайли. Охлаждащата течност и системата за защита от стружки държат затягащите зони чисти от стружки.
Каталог

smw24
KLU

KLU люнетите разполагат с тесни рамена за извити детайли, както и с напълно запечатано тяло и вградени канали за охлаждаща течност/въздух. Подходящи са както за фиксирани, така и за подвижни детайли.
Каталог